Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
logo
Op je best.Thuis en op het werk
Mensen en organisaties verder helpen; ik doe niets liever. Met twee écht luisterende oren, oprechte interesse en gerichte, deskundige begeleiding, handvatten en adviezen. Deze ingrediënten komen samen in inspirerende trainingen, intervisiesessies en individuele- of teamcoachingstrajecten. Inmiddels gevoed door jarenlange kennis en ervaring als het gaat om het verbinden en versterken van mensen. Als veranderkundige met een specialisme op het gebied van organisatiecultuur, sociale systemen en gedrag, generaties en communicatie ondersteun ik uiteenlopende bedrijven en particulieren bij het tot stand brengen van échte beweging. Van binnenuit.
“Als ik me mijn droom bij het ontwaken nog herinner,
dan waag ik meestal een poging hem na te jagen”